ABOUT KAMELHUSET

Kamelhuset was founded in the fall of 2015. Having been responsible for large companies such as Merrild Kaffe (Sara Lee), Gasa Group and DLG Food, I felt it was time to put everything I had learned and built up to good use and become involved with companies with a high corporate social responsibility profile.

A lot has happened to Kamelhuset since the outset. Kamelhuset has been co-owner at Samsø Syltefabrik, Vemco Group as well as Hanegal A/S and is cofounder of  Future Food A/S.  Today I am co-owner at BellyFood A/S and Vild Is Aps Much of my time however, is dedicated to The Coffee Collective where i serve as CEO (interim) as well as to Merkur Andelskasse where i serve as chairperson of the Supervisory Board Apart from that, I am Chairman of the Board at Trademark Textiles i Kolding.

See my CV below

Cees Kuypers

Cees Kuypers

FOUNDER & OWNER

CV

Business experience

2023 – present day
Coffee Collective. CEO

2020 – 2024
Future Food. Co-owner & director

2017 – 2019
Hanegal A/S Co-owner & Director

2013 – 2015
DLG, Group Vice President Food Division

2006 – 2013
Gasa Group, Group CEO

2000 – 2006
Merrild Kaffe, President Merrild Nordic

1998 – 2000
Sara Lee/DE Belgium, General Manager DE Coffee Systems

1993 – 1998
Ceteco Costa Rica, General Manager

1991 – 1993
Ceteco El Salvador, Commercial Manager

1989 – 1991
Ceteco Haiti, General Manager

Qualifications

2001              Stanford University – Executive program for Strategy & Organization

1999              Insead – Executive program “Achieving Outstanding Performance”.

1987              Masters in Business Economics, the University of Groningen, the Netherlands

I have been managing international companies for more than 25 years, the last 20 of which have been in Denmark. My strength lies in my commercial awareness and business acumen, and thus strategy, sales, marketing and business development. In my career, however, I have alternated between working with growth and business development on the one hand and turn-arounds on the other. I take responsibility for the companies and people I am involved with and am adept at creating a winner mindset in companies, even in difficult circumstances. My passion lies in the development of the interplay between people and business, where creativity and innovation are paramount. I do not beat about the bush and am efficient, even when making cuts and restructuring. My starting point is always market requirements, and the possibility of matching these with the value the company can add. I am highly results-oriented and persistent.

Parallel to my day job, I have expanded my horizons through professional board work. Over the past 20 years, I have occupied more than 30 board positions, both at a wide range of companies and at local political level. Through my international experience, I have gained respect for different cultures and learned to be flexible in my approach to problems and finding alternative solutions.

Selected competencies

Strategy and business development

 • Strategy plans based on thorough market analysis and insight
 • Innovation and product development that drive growth
 • Innovative forms of collaboration and partnerships
 • Customer-oriented, win-win solutions
 • Acquisition and divestment of companies

Management and leadership

 • Motivation and development of young talents
 • Crisis management and motivation of key people
 • Recruitment of key employees and putting together the right team
 • Communication adapted to all levels and in seven different languages
 • Management of, and participation in, professional board work
 • Deep understanding of the company’s strengths and weaknesses
 • Setting a new direction and future for the company based on opportunities
 • Making cuts at organisations without them falling apart
 • Leading by example
 • Communication and crisis management

Innovation, marketing and new models of collaboration

 • Injecting new energy and bringing in a fresh pair of eyes
 • Product development plans, market adaptation and execution
 • Understanding of the company’s strengths and weaknesses
 • Unconventional forms of collaboration and partnerships

Personal

Dutchman with a Swedish mother, moved to Denmark in 2000

Married to Margreet, a writer and IB teacher in Kolding

Three children; who have flown the nest and are independent

Live in Sønder Stenderup, near Kolding

Runner, Skier, Cross-Country Skier

Cees Kuypers

Cees Kuypers

Managing partner

CV

Erhvervserfaring

2013 – 2015
DLG, Group Vice President Food Division

2006 – 2013
Gasa Group, Group CEO

2000 – 2006
Merrild Kaffe, President Merrild Nordic

1998 – 2000
Sara Lee/DE Belgium, General Manager DE Coffee Systems

1993 – 1998
Ceteco Costa Rica, General Manager

1991 – 1993
Ceteco El Salvador, Commercial Manager

1989 – 1991
Ceteco Haiti, General Manager

Uddannelse

2001              Stanford University – Executive program for Strategy & Organization

1999              Insead – Executive program ”Achieving Outstanding Performance” .

1987              Masters in Business Economics, Rijksuniversiteit Groningen, Holland

Jeg har i mere end 25 år arbejdet som leder af internationale virksomheder, heraf de sidste 15 år i Denmark. Min force ligger på det kommercielle plan og dermed strategi, salg, marketing og virksomhedsudvikling. I min karriere har jeg dog skiftevis arbejdet med vækst og forretningsudvikling på den ene side, og turn-arounds på den anden side.  Jeg tager ansvar for de virksomheder og mennesker jeg involverer mig i og formår at skabe en vinderånd i virksomheder, også når omstændighederne er svære. Min passion ligger i udviklingen af sammenspillet mellem mennesker og forretning, hvor kreativitet og innovation er i højsædet. Jeg er klar i mælet og effektiv, også når der skal skæres ned og restruktureres. Mit udgangspunkt er altid markedets behov og muligheder for at matche det med den værditilførsel virksomheden kan byde på.  Jeg er udpræget resultatorienteret og vedholdende.

Ved siden af mit normale arbejde har jeg udvidet min horisont igennem professionelt bestyrelsesarbejde. I de sidste 15 år har jeg besat mere end 25 bestyrelsesposter, både i vidt forskellige virksomheder og på lokalpolitisk plan. Igennem min internationale erfaring har jeg fået respekt for forskellige kulturer og lært at være fleksibel i min tilgang til problemer og finde alternative løsninger.

Udvalgte kompetencer

Strategi og Forretningsudvikling

 • Strategiplaner baseret på grundig markedsanalyse og indsigt
 • Innovation og produktudvikling som driver vækst
 • Fornyende samarbejdsformer og partnerskaber
 • Kundeorienterede win-win løsninger
 • Opkøb og frasalg af virksomheder

Management og Ledelse

 • Motivering og udvikling af unge talenter
 • Kriseledelse og motivering af nøglepersoner
 • Rekruttering af nøglemedarbejdere og sætte det rigtige hold
 • Kommunikation tilpasset alle niveauer og på 7 forskellige sprog
 • Ledelse af, og deltagelse i, professionelt bestyrelsesarbejde

Turn-around management

 • Dyb forståelse af virksomhedens styrker og svagheder
 • Sætte ny retning og fremtid for virksomheden baseret på muligheder
 • Skære ned i organisationer uden at disse falder fra hinanden
 • Leve det gode eksempel
 • Kommunikation og krisestyring

Innovation, marketing og nye samarbejdsmodeller

 • Tilføre ny energi og frisk pust
 • Produktudviklingsplaner, tilpasning til markedet og eksekvering
 • Forståelse af virksomhedens styrker og svagheder
 • Utraditionelle samarbejdsformer og partnerskaber

Privat

Hollænder med Svensk mor flyttet til DK i 2000

Gift med Margreet, som underviser på IB i Kolding

3 børn, søn på 21 og 2 døtre på henholdsvis 19 og 17 år

Bor i Sdr. Stenderup, tæt ved Kolding

Løber, Triatlet, Sejler

CV

Erhvervserfaring

2003 – 2014
Danish Air Transport A/S, ejerleder

1997 – 2003
HØEG-inventar A/S, ejerleder

1986 – 1997
BDO Scan Revision

Uddannelse

2008                    INSEAD Business Kolding, EMP

1995                    Cand.merc.aud.

1990                    HD i regnskabsvæsen og økonomistyring

Jeg har i mere end 17 år beskæftiget mig med topledelse af danske og udenlandske virksomheder, og jeg er fuldt ud bekvem med håndteringen af ansvaret og beføjelserne. Jeg er vant til at arbejde med professionelt bestyrelsesarbejde. Jeg kan drifte, organisere, strukturere, motivere, passionere, måle og eksekvere. Jeg er ikke produkt- eller markedsmand. Jeg tager mig af maskinrummet. Jeg er forretningsorienteret og bevidst om vigtigheden af konstant udvikling og innovation. Jeg er bevidst om vigtigheden af økonomisk styring på innovation. Jeg nyder at udvikle organisationer, systemer og processer omkring virksomhedens værdikæde, og jeg hænger ikke fast i traditionelle metoder eller modeller. Jeg arbejder ud fra en grundlæggende forudsætning om, at kunderne og markedet bestemmer organisation, systemer og processer, og ikke omvendt. Udvalgte kompetencer:

Finansiering og forretningsgrundlag:

 • Tilrettelæggelse og afholdelse af bankmøder
 • Strukturering af egenkapital, fremmedkapital og selskabstruktur
 • Styring af likviditet kortsigtet – uge og månedsbasis
 • Styring af strategisk cash flow 1-5 års horisont
 • Leasingkontrakter – finansiel/operationel

Management

 • Sparring med daglig ledelse – erfaring med topledelse af op til 18 mellemledere
 • Motivering og udvikling af unge talenter
 • Kriseledelse og motivering af nøglepersoner
 • Optimering af processer og rutiner
 • Stor erfaring med ansættelsesret i Danmark, og til dels Norge
 • Ledelse af, og deltagelse i, professionelt bestyrelsesarbejde

Økonomistyring:

 • Dybdegående analyse i virksomhedens driftsøkonomi
 • Klarlægning af ”gynger og karruseller”
 • Målesystemer på salg og ordreindtag/beholdning
 • Afsæt i: ”en måling er bedre end tusind meninger” og tilvejebringelse af fokusering i organisationen
 • Tilrettelæggelse af økonomisk rapportering og måling – både nedad i organisationen, og opad mod bestyrelse og bank.
 • Optimering af administrative rutiner

Kommunikation:

 • Jordnær og uformel tilgang på alle niveauer i organisationen
 • Professionel og passende formel tilgang til banker, investorer, og bestyrelse.
 • Kommunikation til forsamlinger, også på internationalt niveau (engelsk)
 • Skriftlig kommunikation internt og eksternt på passende formelt niveau, dansk og engelsk
 • Får budskabet frem i den konkrete situation til banker og andre væsentlige stake holders.

Privat

Sønderjyde fra Toftlund

Flyttede til Kolding 1986 – revisor

Gift siden 1990

To sønner, 25 og 17 år

Bor i Hjarup udenfor Kolding

Spiller golf og løber

CV

Erhvervserfaring

2016 – 2017
Maersk Container Industry A/S

2012 – 2016
Danish Air Transport A/S

2005 – 2012
Sønderjyllands Revision

 

Uddannelse

2012               Cand.merc.aud.

2009               HD i regnskab og økonomistyring

Jeg har en veludbygget regnskabsfaglig værktøjskasse både fra min tid som revisor, samt min tid på den anden side af bordet, herunder som leder af regnskabsfunktionen. Jeg har prøvet kræfter med en række forskellige opgaver – fra den lokale selvstændig erhvervsdrivende til store internationale koncerner. Samtidig har jeg via HD i regnskab og økonomistyring og senere Cand.Merc.Aud fået et solidt teoretisk fundament indenfor regnskabsmæssige forhold.

Jeg har altid trives med en bred kontaktflade i virksomheder – jeg fungere ligeså godt på lagergulvet som på direktionsgangen. Jeg vant til at fungerer som økonomisk rådgiver for alle afdelinger i en virksomhed.

Som ordensmenneske sætter jeg faglighed og kvalitet i mit arbejde højt. Jeg kender både vigtigheden af de daglige opgaver i bogholderiet, men har også overblik til at se væsentlighed og det store billede. Dertil kommer en evne til at gennemskue sammenhænge, se muligheder, finder løsninger og optimere.

Udvalgte kompetencer:

Økonomistyring:

 • Styring og optimering af daglige bogholderi opgaver
 • Gennemføre controlling af drifts- og datterselskaber
 • Udarbejdelse og opfølgning på budgetter og forecast

Rapportering:

 • Sikre uge, måneds- og kvartalsrapportering og høj kvalitet og rettidigt
 • Udarbejdelse af økonomisk rapportering og måling – både internt i virksomheden, samt til virksomhedens stakeholders.
 • Sikre gennemførelse af revision og udarbejdelse af årsregnskab

Analyse:

 • Udarbejdelse af lønsomhedsanalyse til belysning af virksomhedens økonomiske performance
 • Udarbejdelse af dybdegående analyse i virksomhedens driftsøkonomi
 • Bred viden indenfor skat, moms og afgifter

Privat

Født og opvokset i Tinglev

Bor nu i Aabenraa

Optimistisk golfspiller